2021. február elsejével elindult a gyermeket nevelő családok Otthonfelújítási támogatása, amely a villanyszerelési munkálatokra is kérhető. A támogatás – villanyszerelés esetén is – mértéke a munkadíjról szóló számlák és anyagköltések 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint. A Villanyosztag most egy csokorba gyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

Kik vehetik igénybe a villanyszerelésre is vonatkozó Otthonfelújítási támogatást?

A villanyszerelésre is vonatkozó Otthonfelújítási támogatást azok a családok vehetik igénybe, ahol

 1. az igénylő, illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
 2. az igénylő, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,
 3. az igénylőnek az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.

Mi a helyzet az elvált szülőkkel?

A villanyszerelési munkálatokra is igénybe vehető Otthonfelújítási támogatást – a rendelet szerint – ha

 • a szülők lakóhelye nem azonos, azon szülő jogosult a támogatási összegre, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy,
 • mindkét szülő a támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

A támogatás igénybevételénél a gyermekekre vonatkozó feltételek az alábbiak:

 • legalább egy, a támogatást igénylővel együtt élő:
 • gyermek,
 • legalább 12 hetes magzat,
 • életévét be nem töltött, de a támogatást igénylővel együtt lakó gyermek,

A Gyermek Otthongondozási díjban (GYOD) részesülőknél nincs életkori határ.

A villanyszerelésre is vonatkozó támogatás mértéke

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

Az Otthonfelújítási támogatás részeként az alábbi villanyszerelési projekteket is kérheti:

 A támogatás elszámolásának szabályai – villanyszerelésre is

A Magyar Közlönyben publikált rendelet szerint:

az építési tevékenységek teljesítését (ide értve a villanyszerelői tevékenységet is)  igazoló számlaként az igénylő saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

 • A villanyszerelésre is vonatkozó támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.
 • A villanyszerelésre is vonatkozó támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.
 • A villanyszerelésre is vonatkozótámogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető.

villanyszerelésre is vonatkozó támogatás igénybevételének jogszerűségét a Magyar Államkincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni.

Mit tegyek, ha nem tudom előfinanszírozni a villanyszerelésre is igénybe vehető Otthonfelújítási támogatást?

 Tudta, hogy…

 • akik nem tudják előteremteni a villanyszerelésre is vonatkozó beruházás teljes összegét, 2021- február 1-jétől a bankoknál akár 6 millió forintos, 10 éves futamidejű, 3%-os kamatozású otthonfelújítási hitelt is igénybe vehet a villanyszerelési munkálatokra, anyagköltségekre?

 Fontos megjegyezni – a félreértések elkerülése érdekében -, hogy a villanyszerelésre is igényelhető Otthonfelújítási támogatást hitel felvétele nélkül is igénybe lehet venni.

Kérdése van a villanyszerelésre is vonatkozó Otthonfelújítási támogatással kapcsolatban? írjon nekünk, készséggel válaszolunk!

A rendeletről bővebben a Magyar Közlönyben olvashat. 

HA VILLANYSZERLÉS, AKKOR VILLANYOSZTAG!

Ha villanyszerelésre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Villanyosztaggal!